سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 آگهی تجدید مناقصه عملیات خدمات تامین خودرو بابت ماموریت اداری کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای
2 آگهی تجدید مزایده عمومی یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مزایده یك مرحله‌ای
3 مناقصه یك مرحله‌ای
4 آگهی تجدید مناقصه عملیات خدمات تامین خودرو بابت ماموریت اداری کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان (1402) مناقصه یك مرحله‌ای
5 انتخاب مشاورتقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب استان انتخاب مشاور
6 آگهی مزایده عمومی یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مزایده یك مرحله‌ای
7 مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1386 مزایده یك مرحله‌ای
8 تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی خودروئی و حمل ونقل شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای
9 تجدید مناقصه عملیات حصار کشی محوطه ایستگاه پمپاژ و تکمیل اتاقک ایستگاه گاز کابینتی آب شرب شهر ملایر از سد کلان مناقصه یك مرحله‌ای
10 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای یکپارچه (فشرده) همراه با ارزیابی کیفی حمل و نصب تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی گرین و آموزش پرسنل بهره بردار مناقصه دو مرحله‌ای
« 1 2 3 4 5 » صفحه: