سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مناقصه عمومی دو مرحله ای یکپارچه (فشرده) همراه با ارزیابی کیفی حمل و نصب تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی گرین و آموزش پرسنل بهره برداری مناقصه دو مرحله‌ای
2 تهیه، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال طرح سد مخزنی گرین مناقصه دو مرحله‌ای
3 آگهی تجدید (دوم) مناقصه عمومی یک مرحله¬ای عملیات نشانه گذاری حد بستر و حریم رودخانه ها در سه حوضه آبریز کرخه، فلات مرکزی و سفید رود استان همدا مناقصه یك مرحله‌ای
4 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای عملیات آزادسازی تصرفات رودخانه های استان درسه حوزه آبریزفلات مرکزی،کرخه وسفید رود مناقصه یك مرحله‌ای
5 تجدید مناقصه تامین نیروی خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای
6 تجدید مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی(نگهبانی) تاسیسات شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای
7 عملیات نشانه گذاری حد بستر و حریم رودخانه ها در سه حوضه آبریز کرخه، فلات مرکزی و سفید رود استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای
8 مناقصه عمومی یک مرحله¬ای عملیات آزادسازی تصرفات رودخانه های استان درسه حوزه آبریزفلات مرکزی،کرخه وسفید رود مناقصه یك مرحله‌ای
9 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای عملیات لایروبی و آزادسازی موردی رودخانه¬های استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای
10 مناقصه عمومی یک مرحله¬ای عملیات تکمیلی اجرا، تعمیر و نگهداری خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 » صفحه: